DAM
HERR
BARN & BABY


Kärnan i vår verksamhet är vår egen bomullsodling. All vår bomull kommer från våra fält i Peru, där 390 kontraktsanställda jordbrukare arbetar med oss. Vår första ekologiska bomullsskörd fick vi fram 1986. Då var vi först i världen att erbjuda ekologisk bomull i kommersiellt. Idag är vi en av världens största leverantörer av ekologisk bomull. Av all ekologisk bomull som odlas i Latinamerika står vi för 57%
.

GODA METODER
Cañetedalen grönskande fält bryter skarpt av mot den omgivande öknen. Denna del av Stillahavskusten tillhörde torraste platserna i världen, men tack vare regnen och snösmältningen uppe i Anderna är det möjligt att här odla hela året. Av många skäl är förutsättningarna för ekologisk odling särskilt goda här. Det är dessa goda förutsättningar som är grunden för våra odlingsmetoder. Frågor om ekologisk odling handlar ofta om insektsbekämpning. Hur blir vi av med insekterna om vi inte använder gift?
        De så kallade biociderna, kemiska insektsgifter, är inte enda sättet att bekämpa insektsangrepp. Det finns mer hälsosammare alternativ, men dessa kräver goda kunskaper och en hel del arbete. Ekologiskt jordbruk handlar definitivt inte om att låta naturen sköta sig själv; snarare gäller det att använda våra kunskaper om naturen, värna om friska och motståndskraftiga grödor, och hela tiden försöka ligga steget före skadeinsekterna.
        En av de viktigaste åtgärderna görs i juni, då bomullsfälten rensas från gamla grenar och rötter. På så vis får många skadeinsekter svårt att överleva och deras larver och ägg förstörs när resterna bränns upp.

DAGS ATT SÅ
I månadsskiftet augusti-september är det dags att så, men innan fröna stoppas i marken ska jorden blötas ordentligt. På det viset dränks andra skadeinsekter. Rätt mängs vatten vid rätt tid är sedan under bomullsodlingen nyckeln till en god skörd. Rätt utförd bevattning ger friska buskar som kan stå emot insektsangrepp – många insekter bryr sig inte ens om att attackera friska plantor. Cañetedalen goda tillgång på vatten är därför till stor fördel.
        Växter behöver många näringsämnen för att växa bra. Genom rötterna suger de näring ur jorden, såsom kväve, fosfor, kalium, och andra ämnen.
        I naturen hämtar växterna sin näring ur döda och förmultnade växt- och djurdelar. Först måste dock skalbaggar, maskar, svampar, och bakterier bryta ned gamla blad och grenar till mull. Först då kan växterna ta tillvara på näringen. Nedbrytningen sker långsamt, men pågår ständigt, och ger en jämn tillgång på näring.

GÖDSLING
Organisk gödsel, som djurspillning och kompost, är rik på näring. Den är dock ännu bunden i halvmultna växtdelar. Därför behövs det miljoner svampar och bakterier för att sakta omvandla gödseln till den typ av ämnen som växterna kan dra nytta av. På så vis pågår kretsloppet, och jorden bevarar sin bördighet över tid.
        För konstgödsel gäller motsatsen. All näring som tillsätts genom konstgödsel kan växternas rötter direkt suga upp. Så sker dock ofta inte. Regn eller kraftig bevattning sköljer ofta bort gödningen, och den ansamlas istället i sjöar och havsvikar där den orsakar övergödning. Dessutom stoppar den kemiska gödningen den naturliga nedbrytningen i jorden. Kretsloppet avstannar, och daggmaskar, svampar, och bakterier försvinner. Marken blir steril och livlös, och kräver tillförsel av än mer konstgödning.
        För att bomullsbusken ska växa bra behövs särskilt god tillgång på näring. Därför använder vi guano och hönsgödsel. Denna naturliga gödsel gynnar markens egna mikroorganismer och ger en levande jord, som i sin tur ger mer motståndskraftiga buskar.

SKADEINSEKTER
Fjärilslarver, löss, och skalbaggar livnär sig på bomullsbuskens blad och blommor, och på tussens oljerika frön. Men de tjänar i sin tur som mat åt spindlar, nätvingar, nyckelpigor, och steklar. Många gånger är dessa naturliga fiender tillräckliga för att kontrollera skadeinsekterna.
        Om man sprutar med insektsgifter dör alla småkryp – både skadegörarna och rovinsekterna. Risken är hög att skadeinsekterna kommer tillbaka, då till fält utan fiender. Den ekologiska odlaren försöker därför utnyttja den naturliga balansen, och inte stjälpa den. Därför värnar man om god tillgång på ”goda” rovinsekter.
        Det finns dock kemiska ämnen som kan användas i ekologiskt jordbruk. En ofta använd grupp ämnen är feromoner, sexuella luktämnen som används för att lura nattfjärilshannar. Andra bygger på bakterier som oskadliggör skadegöraren, men inte hans naturliga fiender.

HÅLLBAR EKONOMI
Den ekologiska odlingen, som ser en stark planta som ett resultat av en frisk jord, står i rak motsats till den mest avancerade och kostsamma av odlingsmetoden – den som använder sig av genmanipulerade bomullssorter, vars plantor bär på en förändring i genotypen som gör dem motståndskraftiga mot kemiska bekämpningsmedel. Odlaren kan alltså använda mer gift utan att riskera att skada plantan.
        Dessa genmanipulerade bomullssorter säljs av samma företag som tillverkar bekämpningsmedlen. Ett sådant system tror vi är långsiktigt ohållbart; ekonomiskt, ekologiskt, och etiskt.
        Just därför har vi sedan vår första ekologiska bomullsskörd, 1986, arbetat på att förfina våra ekologiska odlingsmetoder. Vi har kontinuerligt ökat vårt skördeuttag, och kan klart påvisa den ekologiska bomullens överlägsna kvalitet. Allt detta genom vård av jorden – med förnuftiga metoder.
 


 

     


LADDA NER TEXTEN SOM PDF

• 
ecocotton_csr.pdf


VANLIGA FRÅGOR
HÄR KAN DU LADDA NER
DOKUMENT MED VÅRA VANLIGASTE FRÅGOR.
• 
ecocotton_faq.pdf

VILL DU HA MER INFORMATION?
KONTAKTA OSS OM DU VILL ATT VI
SKICKAR MATERIAL OM VÅRT ARBETE.
• 
Kontakta oss
 
BILDBIBLIOTEK
KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL VÅRT BILDBIBLIOTEK. GLÖM INTE ATT ANGE KÄLLAN OM DU VILL ANVÄNDA VÅRA BILDER.
• 
Länk till bildbibliotek

FILM: STRAIGHT FROM THE FIELD
EN DOKUMENTÄRFILM FRÅN VÅRA BOMULLSFÄLT I PERU. DU FÅR FÖLJA BOMULLENS VÄG FRÅN FRÖ TILL FÄRDIG VARA, OCH TRÄFFA NÅGRA AV ODLARNA.
• Länk till filmen